fredag 29. januar 2016

Inspirasjon fra Voss

Elever stiller ut egen kunst på Voss kulturhus. Det ble til inspirasjon for Odda kulturskole og Meieriet kulturhus. 
Vi var en tur og besøkte Voss kulturhus. I kjelleren på dette flotte bygget finner vi arealer som er tilgodesatt kunstutstillinger. Det er lett å tenke at det må være kjente kunstnere som stiller ut, men her hadde de gjort en flott vri.

Kulturskolelever, barnehager og skoleelever hadde fått oppgaver - og løst dem kreativt sammen med lærere og kunstlærer ved kulturskolen.