søndag 13. mars 2016

Rødhette og ulven

Endelig kommer Harmonien til Oddaskolen og spiller for skoleelevene. 
Fredag 13. mai er det en helt spesiell dag i Oddas historie. Bergen Filharmoniske orkester - Harmonien - spiller skolekonsrt for alle i 3 - 7. klasse i Oddaskolen. Det skjer på Ullensvang. Elever fra Røldal, Skare, Odda og tyssedal busses ut til hotellet for å oppleve denne konserten sammen med elever fra Ullensvang, Eidfjor og Jondal.

Harmonien
Bergens eget symfoniorkester har spilt sammen siden 1765. De feiret 250 år i fjor. Nå kommer de til Odda for å spille konserter under Hardanger musikkfest. Dette er første gang på over 40 år at det kommer et symfonisk orkester til Odda. Denne anledningen skal Oddaskolen få ta del i.

Les mer om Harmonien på dere nettsider.

lørdag 5. mars 2016

Garageband i skolen

Kunsten å lytte, forstå og bearbeide lyd er viktigere og viktigere. Kulturskolen kan lære deg det. 
Mihai Sorohan og Arpad Buta har sammen med Kultursjef Lage Thune Myrberget lagd et utviklingsprosjekt for kulturskolen: Hvordan bruke Garageband tverrfaglig. Lydproduksjon som metode i alle fag.

Elever i dagens skole viser sine ferdigheter stort sett med tekst. Evt. fremføring. Men hva skjer om vi bruker Garageband og tenker "auditiv kompetanse"? Lage podcast, hørespill, muntlig presentasjoner osv.