lørdag 5. mars 2016

Garageband i skolen

Kunsten å lytte, forstå og bearbeide lyd er viktigere og viktigere. Kulturskolen kan lære deg det. 
Mihai Sorohan og Arpad Buta har sammen med Kultursjef Lage Thune Myrberget lagd et utviklingsprosjekt for kulturskolen: Hvordan bruke Garageband tverrfaglig. Lydproduksjon som metode i alle fag.

Elever i dagens skole viser sine ferdigheter stort sett med tekst. Evt. fremføring. Men hva skjer om vi bruker Garageband og tenker "auditiv kompetanse"? Lage podcast, hørespill, muntlig presentasjoner osv.Elevene skulle bruke Appleprogrammet GarageBand på tre ulike måter.

  1. Redigering av tale. Elevoppgaven var å lage en presentasjon av elevgruppa som jobbet med prosjektet.
  2. Lage et Halloween eventyr. Lese det inn og lage alle lydeffekter selv.
  3. Lag bakgrunnsmusikk til en kjent sang.

Utviklingsprosjektet skulle hjelpe kulturskolens lærere til å erfare bruk av digitale verktøy med store elevgrupper.

På Odda Ungdomsskole ble utviklingsprosjektet gjennomført ved å ha tre forskjellige treff. Før sommeren skal utviklingsprosjektet testes ut i Røldal. Da skal vi se hvordan programmet kan gjennomføres på en prosjektdag.

Her kan dere høre hvor kreative og flinke eleven ved Odda ungdomsskole var i løsning av oppgave 2.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar